INFORMACJA

  WAŻKI nasza pasja

 

To nowa odsłona strony Vedi.manifo.com istniejącej od 2012 r. pod zmienionym tytułem. To kontynuacja prezentacji naszych obserwacji ważek, zarówno zdjęć  jak i spostrzeżeń. Zmianie uległa nie tylko szata graficzna ale również treść. Strona jest w budowie. Za możliwe niedogodności przepraszamy.


Aktualizacje

Szablak żółty - Sympetrum flaveolum

To średniej wielkości ważka, o długości ciała 40 mm i rozpiętości skrzydeł dłuższych 64 mm i krótszych 62 mm. Zasiedla ciepłe wody stojące. 

Pojedyncze osobniki można często spotkać z dala od zbiorników, nad którymi się rozmnaża.

Zalotka czerwonawa - Leucorrhinia rubicunda

Zasiedla wody stojące: zbiorniki dystroficzne, torfowiska, śródleśne bagna.

W 2018 roku spotkaliśmy 6 samców i 3 samice nad nietypowym dla niej zbiornikiem w trakcie rozrodu. Był to jeden ze starszych zbiorników na żwirowni Ostrowitko. Porośnięty w 75% trzciną, o głębokości 40-60 cm z warstwą osadu na dnie.  Trudność w obserwacji pojawienia się przeobrażeń może sprawić fakt, że larwy "zimują" 2, a wg  innych źródeł 3 lata. W tym czasie może dojść do wyschnięcia zbiornika i wyginięcia larw.

Łunica czerwona - Pyrrhosoma nymphula

Miejscem bytowania są wolno płynące strumienie. Ostatniego lata spotkaliśmy kilkanaście par podczas rozrodu nad lobeliowym jeziorem Moczadło oraz nad dystroficznym zbiornikiem, nad którym występuje również Nehalennia speciosa.

Zalotka torfowcowa - Leucorrhinia dubia

Występuje nad wodami stojącymi o odczynie kwaśnym, gdzie występują torfowce.

Zalotka większa - Leucorrhinia pectoralis

Choć nazwa wskazuje, że jest "większa", to jej długość wynosi 43 mm i rozpiętość skrzydeł dłuższych 72 mm i krótszych 70 mm. Jest również  przystosowana do różnorodnych zbiorników wodnych, ale nie występuje nad jeziorami lobeliowymi. W miejscu występowania jest mniej liczna, niż ma to miejsce w przypadku L. albifrons.

Zalotka spłaszczona - Leucorrhinia caudalis

Występuje w wodach stojących, bogatych w roślinność podwodną, zwykle w połączeniu z pływającą roślinnością liściastą.  Strefa brzegowa najlepiej gdy jest porośnięta trzcinami, turzycami, sitowiem, skrzypami lub podobnymi oraz w pobliżu rosną krzewy  i/lub drzewa.

Zalotka białoczelna - Leucorrhinia albifrons

Zasiedla zbiorniki dystroficzne i potorfowe, jeziora lobeliowe, jeziora położone w pobliżu lasu, a także starsze zbiorniki pożwirowniane. Choć jest niewielka, o długości 40 mm i rozpiętości skrzydeł dłuższych 63 mm i krótszych 60 mm, to jest najbardziej przystosowaną do różnorodnych zbiorników wodnych zalotką.

Szablak czarny - Sympetrum danae 

To jedna z mniejszych ważek należąca do ważek różnoskrzydłych. Długość ważki to 35 mm, a rozpiętość skrzydeł dłuższych to 56 mm i 54 mm krótszych.

Szklarnik leśny - Cordulegaster boltonii

Zasiedla odcinki rzek płynących przez tereny leśne, o szybkim do umiarkowanego przepływie i czystym żwirowym dnie.

Żagnica torfowcowa - Aeshna subarctica

Ważka kwaśnych wód z występującymi w nich torfowcami.

Trzepla zielona - Ophiogomphus cecilia

U dojrzałych osobników jedynie oczy pozostają zielone.

Przeniela dwuplama - Epitheca bimaculata

Dojrzała przeniela dwuplama to ważka skryta, o pięknym kolorze oczu.

Przeniela dwuplama - Epitheca bimaculata miejsce rozrodu i bytowania.

Smaglec ogonokleszcz 
Onychogomphus forcipatus

Piękna i najszybciej latająca ważka.

Lot szklarnika leśnego jest szybki, ale to jest nic 

w porównaniu z prędkością z jaką lata

smaglec ogonokleszcz szukając samicy.

Żagnica torfowa 
Aeshna juncea

Jest to dla nas nowy gatunek, spotkany w 2018 r.

Iglica mała
Nehalennia speciosa

Te najmniejsze nasze ważki były jeszcze 

pod koniec lipca 2018 roku.

Pośród wielu osobników dorosłych zajętych rozrodem, przebywały także juwenilne

iglice małe. 

Szablak przepasany 
Sympetrum pedemontanum 

To najmniejsza nasza ważka należąca do ważek różnoskrzydłych. Długość ważki w obserwowanej licznej populacji to 34 mm, a rozpiętość skrzydeł dłuższych to 55 mm i 52-53 mm krótszych.

Ubarwienie oraz zachowania rozrodcze
Szablaka przepasanego
Sympetrum pedemontanum
Obserwacje własne.

© 2018 Fotografie Elżbiety i Krzysztofa Lewandowskich
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i tekst chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub części zdjęć lub tekstu bez pisemnej zgody autorów zabronione.