Gadziogłówka pospolita - Gomphus vulgatissimus

Samce

2017-05-14 09:18:27 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - larwa weszła na roślinę rosnącą tuż przy brzegu rzeczki gdy nie padało na nią bezpośrednie światło słoneczne i przebywała tak około 40 minut przygotowując się do przeobrażenia. Poruszała odnóżami, odwłokiem przygotowując się do opuszczenia przyciasnego na tą chwilę "ubranka".

2017-05-14 09:21:27 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - gdy tylko słońce ogrzało larwę, natychmiast nastąpiło przeobrażenie.

2017-05-14 09:24:44 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - po niespełna 4 minutach samiec pozostawia w wylince tylko odwłok.

2017-05-14 09:25:23 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec nadal nie zerwał przetchlinek.

2017-05-14 09:37:21 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - teneralny samiec.

2017-05-14 09:41:39 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - teneralny samiec.

2017-05-14 09:49:07 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - teneralny samiec.

2017-05-14 09:59:08 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - teneralny samiec.

2017-05-14 10:14:02 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - teneralny samiec.

2017-05-14 09:36:06 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - teneralny samiec.

2017-05-14 10:20:14 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - teneralny samiec już rozłożył skrzydła. To i poprzednie zdjęcie to inny samiec przeobrażający się tego samego dnia.

2016-05-19 08:57:13 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - juwenilny samiec.

2016-05-19 09:07:51 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - juwenilny samiec.

2016-05-19 10:00:30 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - juwenilny samiec.

2016-05-13 13:13:25 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - juwenilny samiec.

2015-06-05 13:38:36 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2015-06-05 13:19:23 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2015-06-05 12:42:39 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2015-06-05 12:43:00 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2017-07-09 12:23:46 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec przywędrował nad bagienny zbiornik, miejsce bytowania Iglicy małej (Nehalennia speciosa). Nie był jedyną ważką tego gatunku.

2015-06-05 13:31:16 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2015-06-05 12:56:16 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2016-05-25 12:44:08 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2016-06-23 11:54:37 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2016-06-16 12:10:32 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2016-06-16 12:12:24 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2016-06-05 08:10:27 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2016-06-27 11:20:05 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec. U nasady skrzydeł jest część odnóża. Pozostaje otwarte pytanie: czyje to odnóże? Mogło należeć do ofiary gadziogłówki, a mogło też należeć do napastnika atakującego samca gadziogłówki.

2016-06-27 11:20:05 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - ten sam samiec, co na poprzednim zdjęciu w przybliżeniu.

2011-06-12 10:28:53 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec zjadający samca Łątki dzieweczki (Coenagrion puella).

2018-05-29 12:11:56 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec siedział nad kanałkiem i czekał na pojawienie samicy.

2019-06-14 10:46:08 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - terytorialny samiec oczekuje na samicę nad rzeką, gdzie występuje szklarnik leśny.

2019-06-14 11:07:06 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - terytorialny samiec oczekuje na samicę nad rzeką gdzie występuje szklarnik leśny (Cordulegaster boltonii).

2019-06-11 12:24:08 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec oczekuje pojawienia się samicy siedząc na kłodzie leżącej na środku rzeki.

2017-05-28 10:18:09 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec.

2018-05-28 09:55:30 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec oczekuje na pojawienie się samicy siedząc na roślinach rosnących nad brzegiem małego kanałku.

Samice

2019-05-05 13:25:51 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - teneralna samica.

2019-05-05 11:57:13 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - juwenilna samica spotkana na żwirowni w Dębie Polskim.

2016-05-13 10:48:37 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - juwenilna samica.

2016-05-13 10:54:07 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - juwenilna samica.

2016-05-22 11:08:53 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samica.

2016-05-22 07:40:50 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - pierwsza samica spotkana nad żwirownią.

2015-06-05 12:48:12 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samica.

2016-07-01 11:13:37 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samica.

2016-07-01 11:20:58 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samica.

2017-07-18 14:23:04 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samica.

2016-06-23 09:34:59 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - dojrzała samica. Siedziała nisko nad rzeczką.

2016-06-23 10:40:06 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - stara samica.

2016-06-16 11:22:27 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samica.

2017-07-01 13:15:40 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samica.

Wylinki

2019-05-05 12:49:03 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - wylinka.

2019-05-05 12:49:18 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - wylinka.

Zachowania rozrodcze

2016-05-22 11:53:54 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samiec z pochwyconą młodą samicą.

2016-05-22 11:36:37 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - kopulujący tandem.

2019-06-11 12:53:15 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - samica przysiadając na roślinie rosnącej na brzegu rzeki, natychmiast podgięła w dół końcówkę odwłoka i jak się później okazało zaczęła wydalać jaja. W końcowej fazie wydalania pokładełko było przykryte powiększającym się pakietem jaj.

2019-06-11 12:54:27 Gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu. Po 72 sekundach wydalania jaj uzbierał się pokaźny pakiet. Po chwili w locie zanurzając końcówkę odwłoka w wodzie złożyła jaja.