Systematyka ważek

(Tylko tych ważek, którym wykonaliśmy zdjęcia)

Rząd: Ważki Odonata

Podrząd: Równoskrzydłe Zygoptera

Rodzina: Świteziankowate Calopterygidae

Rodzaj: Świtezianka Calopteryx

Gatunek:  Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Gatunek:  Świtezianka dziewica Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Rodzina: Pałątkowate Lestidae

Rodzaj: Pałątka Lestes

Gatunek:  Pałątka pospolita Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Gatunek:  Pałątka niebieskooka Lestes dryas Kirby, 1890
Gatunek:  Pałątka południowa Lestes barbarus (Farbricius, 1798)
Gatunek:  Pałątka mała Lestes virens (Charpentier, 1825)

Rodzaj: Pałątka Chalcolestes

Gatunek:  Pałątka zielona Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)

Rodzaj: Straszka Sympecma

Gatunek:  Straszka pospolita Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Gatunek:  Straszka syberyjska Sympecma paedisca (Brauer, 1877)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną

Rodzina: Łątkowate Coenagrionidae

Rodzaj: Tężnica Ischnura

Gatunek:  Tężnica wytworna Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Gatunek:  Tężnica mała Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Rodzaj: Nimfa Enallagma

Gatunek:  Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Rodzaj: Łątka Coenagrion

Gatunek:  Łątka wczesna Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Gatunek:  Łątka dzieweczka Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

Rodzaj: Oczobarwnica Erythromma

Gatunek:  Oczobarwnica większa Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Gatunek:  Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Rodzaj: Łunica Pyrrhosoma

Gatunek:  Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Rodzaj: Iglica Nehalennia

Gatunek:  Iglica mała Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną 
Gatunek umieszczony w Czerwonej Księdze i na Czerwonej Liście

Rodzina: Pióronogowate Platycnemididae

Rodzaj: Pióronóg Platycnemis

Gatunek:  Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Podrząd: Różnoskrzydłe Anisoptera

Rodzina: Żagnicowate Aeshnidae

Rodzaj: Żagnica Aeshna

Gatunek:  Żagnica jesienna Aeshna mixta (Latreille, 1805)
Gatunek:  Żagnica południowa Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Gatunek:  Żagnica ruda Aeshna isoceles (Müller, 1767)
Gatunek:  Żagnica wielka Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Żagnica sina Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Gatunek:  Żagnica torfowa Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Żagnica torfowcowa Aeshna subarctica (Walker, 1908)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną 

Rodzaj: Husarz Anax

Gatunek:  Husarz władca Anax imperator (Leach, 1815)
Gatunek:  Husarz ciemny Anax parthenope (Selys, 1839)
Gatunek:  Husarz wędrowny Anax ephippiger (Burmeister, 1839)

Rodzaj: Żagniczka Brachytron

Gatunek:  Żagniczka wiosenna Brachytron pratense (Müller, 1764)

Rodzina: Gadziogłówkowate Gomphidae

Rodzaj: Gadziogłówka Gomphus

Gatunek:  Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną 

Rodzaj: Trzepla Ophiogomphus

Gatunek:  Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną 

Rodzaj: Smaglec Onychogomphus

Gatunek:  Smaglec ogonokleszcz Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

Rodzina: Szklarnikowate Cordulegastridae

Rodzaj: Szklarnik Cordulegaster

Gatunek:  Szklarnik leśny Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną 
Gatunek umieszczony w Czerwonej Księdze

Rodzina: Szklarkowate Corduliidae

Rodzaj: Szklarka Cordulia

Gatunek:  Szklarka zielona Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Rodzaj: Miedziopierś Somatochlora

Gatunek:  Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Gatunek:  Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)

Rodzaj: Przeniela Epitheca

Gatunek:  Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

Rodzina: Ważkowate Libellulidae

Rodzaj: Ważka Libellula

Gatunek:  Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Ważka płaskobrzucha Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Ważka ruda Libellula fulva (Müller, 1764)

Rodzaj: Lecicha Orthetrum

Gatunek:  Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Gatunek:  Lecicha mała Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)  
Gatunek umieszczony na Czerwonej Liście
Gatunek:  Lecicha południowa Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

Rodzaj: Zalotka Leucorrhinia

Gatunek:  Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
Gatunek:  Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną 
Gatunek:  Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną 
Gatunek:  Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną 

Rodzaj: Szablak Sympetrum

Gatunek:  Szablak czarny Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Gatunek:  Szablak przepasany Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)
Gatunek:  Szablak krwisty Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Gatunek:  Szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)
Gatunek:  Szablak żółty Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Gatunek:  Szablak późny Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Gatunek:  Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Gatunek:  Szablak południowy Sympetrum meridionale (Selys, 1841)

Rodzaj: Szafranka Crocothemis

Gatunek:  Szafranka czerwona Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

Rodzaj: Nomadka Pantala

Gatunek:  Nomadka żółtawa Pantala flavescens  (Fabricius, 1798)