Straszka syberyjska - Sympecma paedisca

Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną

Samce

2016-07-16 07:50:09 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilny samiec, z jeszcze zielonym ubarwieniem, które w krótkim czasie zmieni się na kolor brązowy. Na skrzydle jeden egzemplarz kuczmana.

2016-07-20 07:05:39 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilny samiec.

2011-08-14 07:34:34 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samiec w trakcie "toalety".

2021-08-13 08:01:21 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilny samiec spotkany nad stawami rybnymi.

2021-08-13 08:55:06 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilny samiec spotkany nad stawami rybnymi.

2021-09-08 10:32:14 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samiec.

2020-09-14 15:01:40 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilny samiec.

2019-09-22 11:14:53 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samiec.

2020-09-16 12:12:08 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilny samiec.

2021-08-13 10:18:23 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilny samiec spotkany nad stawami rybnymi.

2023-04-10 11:23:29 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samiec spotkany nad Rakutówką. Było ich tam w tym dniu dość sporo.

2023-04-10 11:20:28 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samiec spotkany nad Rakutówką.

2015-04-10 14:40:12 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - dojrzały, w trakcie rozrodu samiec.

2014-04-22 10:39:36 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - stary samiec.

Samice

2018-06-21 08:44:46 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilna samica. Najwcześniej spotkana w licznym towarzystwie.

2016-07-20 06:58:38 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilna samica. Na grzbiecie ważki znajduje się kuczman.

2016-07-16 08:10:49 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilna samica.

2017-10-08 16:20:01 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samice.

2018-06-21 08:40:53 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2012-08-12 12:47:00 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2021-08-13 09:49:40 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilna samica spotkana nad stawami rybnymi. U tej samicy ciemny pasek na pleurycie śródtułowia składa się z trzech części. U większości straszek syberyjskich nie jest poprzerywany - jest ciągły.

2012-08-12 10:52:28 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2012-08-12 12:48:59 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilna samica.

2016-07-20 07:06:43 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2016-10-01 13:24:46 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2019-08-31 08:18:23 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilna samica.

2021-09-08 10:48:52 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2021-08-13 10:25:08 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilna samica spotkana nad stawami rybnymi. U tej samicy ciemny pasek na pleurycie śródtułowia składa się z trzech części. U większości straszek syberyjskich nie jest poprzerywany - jest ciągły.

2010-08-22 07:28:54 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2010-09-11 17:56:24 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2020-09-16 11:37:45 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - juwenilna samica.

2012-09-30 12:00:56 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2022-10-12 12:14:11 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica spotkana na żwirowni w Dębie.

2015-05-14 07:48:13 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2015-05-14 08:15:44 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2015-04-10 13:24:26 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - dojrzała, w trakcie rozrodu samica.

2015-04-10 13:24:30 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2016-06-04 07:12:52 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2023-04-10 10:37:51 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica spotkana nad Rakutówką. U tej samicy ciemny pasek na pleurycie śródtułowia składa się z trzech części. U większości straszek syberyjskich nie jest poprzerywany - jest ciągły. Ponadto "ząbek" na tergicie jest bardzo mały i ma formę małej kreski.

2016-06-04 07:06:49 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica.

2010-06-15 07:50:20 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - dojrzała samica, która przetrwała zimę 2009/10, a teraz dopiero gotowa jest do rozrodu.

Zachowania rozrodcze

2014-04-19 11:58:46 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - kopulujący tandem.

2016-06-04 08:50:16 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samiec z pochwyconą samicą. Chwila odpoczynku w trakcie składania jaj na jeziorze Rakutowskim.

2015-04-10 14:25:15 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica pochwycona przez samca straszki pospolitej (Sympecma fusca). Choć jest to para mieszana, to samiec przekłada spermę z pierwotnego narządu płciowego do wtórnego.

2015-04-10 14:21:00 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica pochwycona przez samca straszki pospolitej (Sympecma fusca) podczas kopulacji - para mieszana.

2014-04-19 12:22:07 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - samica pochwycona przez samca straszki pospolitej (Sympecma fusca) podczas kopulacji - para mieszana.

2014-04-19 12:22:20 Straszka syberyjska (Sympecma paedisca) - ta sama samica pochwycona przez samca straszki pospolitej (Sympecma fusca), co na poprzednim zdjęciu w trakcie kopulacji.