Spostrzeżenia

Informacje wraz ze zdjęciami z własnych obserwacji ważek.
Ważki - odmienne zachowania rozrodcze.
2021-04-03
Jak giną ważki?
2020-04-05
Ważki uszkodzone i zdeformowane.
2020-03-22
Ubarwienie oraz zachowania rozrodcze szablaka przepasanego (Sympetrum pedemontanum)
2018-11-25
Przeniela dwuplama - Epitheca bimaculata - miejsce rozrodu i bytowania
2018-12-25