Przeniela dwuplama - Epitheca bimaculata miejsce rozwoju i bytowania.

Fot. 1 2018-05-28 Rzeka Kulawa powyżej spiętrzenia.

Rzeka Kulawa wypływając z jeziora Głuchego Małego ma szerokość zaledwie 26 metrów. Po 180 metrach rozlewa się szeroko. Na odcinku około 400 metrów brzegi Kulawy oddalone są od siebie o ponad 100 metrów i raczej wygląda na podłużny zbiornik, ale nurt nie pozwala zapomnieć, że jest to nadal rzeka. W tym miejscu rzeka Kulawa swoją szerokość zawdzięcza działalności miejscowej ludności, która w dawnych czasach wydobywała na tym terenie kredę. Na kolejnym 120-150 metrowym odcinku zwęża się aż do progu, który ją spiętrza. Fot. 1

Poniżej jest już wartką rzeką o szerokości 4-8 metrów ze żwirowym czystym dnem z niewielką ilością detrytusu w części brzegowej, gdzie nurt jest znikomy, oraz wokół kamieni i powalonych nielicznych drzew. Fot. 2

Fot. 2 2018-07-23 Rzeka Kulawa poniżej mostu - spiętrzenia.

Fot. 3 2018-05-28 Rzeka Kulawa powyżej zapory, miejsce bytowania larw i rozrodu m.in. przenieli dwuplamej.

Fot. 4 2018-09-03 Kulawa powyżej spiętrzenia - wodowskaz przy moście.

Na odcinku około 150 metrów powyżej spiętrzenia obserwowaliśmy zachowania rozrodcze przenieli dwuplamej (Epitheca bimaculata). Fot. 3 i 4 

Przy lewym brzegu znaleźliśmy bardzo liczne wylinki. Na fot. 5 zaznaczono strzałką miejsce wykonania zdjęcia trzech wylinek widocznych na zdjęciu 6.

Fot. 5 2018-07-23 Rzeka Kulawa powyżej mostu - lewy brzeg.

Fot. 6 2018-05-28 Przeniela dwuplama (Epitheca bimaculata) - wylinki.

Fot. 7 2018-07-23 Rzeka Kulawa powyżej mostu - lewy brzeg.

To przy tym brzegu obserwowałem samice siedzące głęboko schowane w roślinności rosnącej  tuż przy nim, jak wydalały jajeczka - miejsca te na fot. 7 zaznaczono strzałkami. To przy tym brzegu, samice w niskim locie tuż nad powierzchnią wody z zanurzoną końcówką odwłoka pozbywały się wydalonych jaj. Cały proces składania jaj odbywał się w nieznacznej odległości od brzegu. Niestety, nie udało mi się wykonać choćby jednego zdjęcia dokumentującego rozród ważek w tym miejscu. 

Jedynym elementem z ogólnie przyjętego biotopu przenieli dwuplamej jest tylko to, że teren jest zalesiony, a miejsca zacienione. Występująca w tym miejscu populacja przenieli dwuplamej przystosowała się do egzystencji zarówno w wieku larwalnym jak i imago.