Łątka wczesna - Coenagrion pulchellum

Samce

2015-05-24 07:50:37 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilny samiec.

2015-05-12 10:54:00 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilny samiec.

2015-06-13 07:47:56 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilny samiec.

2015-05-12 10:12:28 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilny samiec.

2016-05-20 15:11:46 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilny samiec z dodatkową, dość nietypową czarną plamą na 9 segmencie odwłoka.

2015-06-13 09:21:52 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec.

2016-06-04 05:44:54 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec. Na skrzydłach widoczne dwa kuczmany.

2014-06-13 06:42:36 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec. U tego samca niebieski pas w górnej części śródtułowia wzdłuż szwu humeralnego jest szeroki, z lekkim zwężeniem. Występuje rzadziej.

2014-06-13 07:49:17 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec. Niebieski pas w górnej części śródtułowia jest w kształcie małego wykrzyknika. Na segmencie 9 u jego podstawy jest czarny pas zamiast kropek.

2013-06-09 07:10:21 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec. U tego samca niebieski pas w górnej części śródtułowia wzdłuż i powyżej szwu humeralnego jest zwężony i przedzielony poprzecznymi dwoma czarnymi kreskami.

2011-06-05 04:39:27 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec.

2011-05-26 10:05:33 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec. U podstawy segmentu 9 jest czarna plama zwężona na środku z małą "stalówką". Dodatkowo na segmencie 8 są dwie symetryczne kropki.

2011-05-21 08:34:13 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec.

2013-05-19 06:19:30 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec.

2010-05-30 07:28:58 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec.

2010-05-30 07:34:25 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec.

2010-05-27 18:12:52 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec.

2021-06-06 10:49:34 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z małymi, niebieskimi plamkami na odwłoku.

2010-06-23 05:07:57 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec (poniżej). Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec (powyżej).

Samice

2015-05-24 07:48:04 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilna samica androchromatyczna. Wzór czarnych plam na odwłoku jest identyczny jak u samca.

2015-05-11 14:42:34 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilna samica.

2015-06-01 08:38:03 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilna androchromatyczna samica - forma niebieska, starsza od samicy z poprzedniego zdjęcia.

2020-05-08 10:37:17 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilna androchromatyczna samica.

2020-05-10 10:42:04 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilna, androchromatyczna samica z nietypowymi, dość dużymi czarnymi plamkami na segmencie 8 odwłoka.

2014-04-29 11:27:29 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilna samica z charakterystycznym dla tego gatunku czarnym ubarwieniem górnej powierzchni odwłoka z wyjątkiem segmentu 8, na którym są dwie symetrycznie rozmieszczone czarne plamki.

2010-05-22 17:58:25 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samica formy melanotycznej, która ma blady, lekko fioletowy tułów i plamki za oczami w tym samym kolorze. Na śródtułowiu "wykrzyknik" taki sam jak u samca.

2014-06-27 07:01:47 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samica forma melanotyczna. Przedplecze żółte, śródtułów zielony, spód odwłoka żółtozielony. Połączenia segmentów i część górna segmentu 2 i 8 zabarwione na niebiesko.

2014-06-13 06:39:18 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samica. Starsza samica od tych z dwóch poprzednich zdjęć. Zniknął żółty kolor na przedtułowiu, a zielony przechodzi w niebieski. Plamki za oczami też są już niebieskie.

2012-05-24 19:08:12 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - młoda samica.

2013-06-11 06:01:52 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samica. U tej samicy plamki za oczami, przedtułów, górna część śródtułowia i segmentu 8 oraz spodnia część seg. 9 i 10 wybarwione są w kolorze rudym. Dolna część śródtułowia jest zielonożółta.

2021-06-06 09:48:02 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - ciekawie ubarwiona androchromatyczna samica.

2017-06-15 07:33:34 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samica androchromatyczna bez niebieskiego koloru. Wzory na segmentach od 3 do 7 takie same jak u samca. Ciekawie ubarwiony jest segment 8-10.

2013-06-14 05:35:18 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samica androchromatyczna. Choć jest oliwkowożółta, upodobniła się do samca poprzez wzór takich samych czarnych plam na odwłoku, pomiędzy którymi na segmentach 3, 4, 5, 6 jest kolor niebieski.

2013-06-14 05:37:15 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu. W tym ujęciu widać oliwkowożółty kolor plamek za oczami oraz wzór czarnych plam na odwłoku charakterystyczny dla samca.

2013-06-14 05:37:00 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - ta sama samica, co na dwóch poprzednich zdjęciach. W tym ujęciu widać dwie podłużne plamki, tuż za okiem w kolorze zielonym.

2022-05-16 12:11:03 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samica wygląda na dojrzałą, o czym świadczy ubarwienie. Czy jest to samica androchromatyczna? Występuje u niej kolor niebieski tylko na fragmencie segmentu pierwszego i drugiego.

2022-05-16 12:17:08 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu.

2018-06-05 16:27:19 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - androchromatyczna samica.

2017-06-11 08:46:44 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - androchromatyczna samica.

2019-06-13 11:17:34 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - androchromatyczna samica pochwycona przez samca.

2019-06-13 11:16:51 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) -  pochwycona androchromatyczna samica. Na boku tułowia u tej samicy widoczna jest niewielka ilość koloru zielonego. Nasuwa się pytanie: czy kolor zielony zastąpi kolor niebieski, czy też jest on pozostałością i zniknie?

2013-06-14 05:46:50 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - androchromatyczna samica.

2014-06-16 08:39:21 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - androchromatyczna samica z wykrzywionym odwłokiem. W trakcie lotu także był krzywy. Lot nie był taki sam, jak u pełnosprawnej samicy łątki.

2015-06-02 09:14:42 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - juwenilna, pięknie ubarwiona samica. Już widać, że będzie to forma niebieska, androchromatyczna. Tuż za segmentem 8 segment 9 i 10 jest skrzywiony. Uszkodzone prawe, tylne skrzydło. Samica raczej nie pozostawi po sobie potomstwa.

Zachowania rozrodcze

2010-06-15 06:58:47 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - dwa samce. Samiec postanowił‚ znaleźć "partnerkę", a trafił na drugiego samca.

2010-06-15 06:58:53 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - dwa samce. Po 6 sekundach od poprzedniego ujęcia próbuje podpiąć się do samca. Po tym ujęciu samiec "zniewalany" strzepnął z siebie intruza i najzwyklej odleciał.

2010-06-20 13:36:13 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - tandem i przeszkadzający im samiec Łątki dzieweczki (Coenagrion puella).

2016-05-30 06:55:17 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z pochwyconą samicą. Jest to samica androchromatyczna. Ciekawie ubarwiony jest u niej segment 8 odwłoka, identycznie, jak jasne pasy na tułowiu.

2021-06-04 10:29:49 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z pochwyconą samicą. Dość rzadko można spotkać samca z tak dużymi niebieskimi plamami na segmentach 3-5 odwłoka.

2022-05-16 09:03:28 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z pochwyconą, jeszcze młodą, androchromatyczną samicą, u której na segmencie 8 występuje dość duży czarny wzór zamiast dwóch małych czarnych plamek na bokach tego segmentu.

2022-05-16 09:59:11 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z pochwyconą samicą w towarzystwie kopulującego tandemu żagniczki wiosennej (Brachytron pratense).

2021-06-06 08:15:56 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z pochwyconą samicą. Na odwłoku samicy widoczne są resztki koloru niebieskiego.

2019-06-13 11:17:34 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z pochwyconą androchromatyczną samicą.

2019-06-13 11:16:51 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z pochwyconą androchromatyczną samicą.

2015-06-13 11:07:51 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec  pochwyconą samicą formy niebieskiej.

2011-05-21 09:32:38 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - tandem tuż przed kopulacją.

2011-05-21 09:33:02 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - ten sam tandem, co na poprzednim zdjęciu chwilę później.

2011-05-21 09:40:01 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - kopulujący tandem.

2011-05-26 11:24:49 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - kopulujący tandem.

2011-05-26 09:40:14 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - kopulujący tandem.

2017-05-28 13:27:43 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - kopulujący tandem. Samica w kolorze niebieskim, androchromatyczna.

2018-05-19 13:29:31 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec postanowił pochwycić samicę Łątki dzieweczki (Coenagrion puella) z podpiętym odwłokiem partnera - tylko tyle po nim pozostało. Po chwili zrezygnował.

2015-05-22 10:55:34 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - kopulujący tandem. Samica androchromatyczna.

2010-06-04 11:12:30 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - kopulujący tandem.

2010-06-04 10:34:28 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - kopulujący tandem.

2016-05-22 12:57:22 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - tandem podczas składania jaj. Samica jest androchromatyczna i do tego jest to forma niebieska.

2010-06-18 15:39:10 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - tandem podczas składania jaj (na pierwszym planie). W tle przemieszczający się tandem Łątki dzieweczki  (Coenagrion puella).

2021-06-14 12:06:05 Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec z pochwyconą samicą wpadł w pajęczą sieć.