Szablak czarny - Sympetrum danae

Samce

2017-07-19 14:12:04 Szablak czarny (Sympetrum danae) - juwenilny samiec.

2017-07-19 14:38:32 Szablak czarny (Sympetrum danae) - juwenilny samiec.

2012-08-12 10:48:41  Szablak czarny (Sympetrum danae) - juwenilny samiec.

2014-08-09 09:15:28 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2020-08-07 12:02:53 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec, jeden z wielu spotkanych na jeziorze Rakutowskim.

2018-07-23 08:55:09 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2018-07-20 10:10:49 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2018-07-20 11:50:54 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2018-07-26 14:53:12 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2018-07-24 09:31:42 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2017-10-17 14:10:53 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2018-09-03 09:42:10 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2017-10-17 14:20:37 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2017-10-17 14:24:21 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2017-10-17 14:36:31 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2016-09-26 12:17:27 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec.

2022-08-27 12:52:31 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec spotkany na dystroficznym zbiorniku Okonek.

2022-09-05 13:24:37 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec na dystroficznym zbiorniku Okonek.

2022-10-27 14:19:44 Szablak czarny (Sympetrum danae) - najpóźniej spotkany samiec na jeziorze Rakutowskim.

2022-10-12 13:30:36 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samiec z ubrudzonym końcowym fragmentem odwłoka. Zadomowiły się na żwirowni w Dębie.

2022-10-12 13:31:23 Szablak czarny (Sympetrum danae) - ten sam samiec, co na poprzednim zdjęciu. W tym ujęciu prawie nie widać jasnych plam na odwłoku.

Samice

2018-07-25 08:45:38 Szablak czarny (Sympetrum danae) - teneralna samica.

2018-07-25 08:46:09 Szablak czarny (Sympetrum danae) - teneralna samica.

2018-07-25 08:49:38 Szablak czarny (Sympetrum danae) - teneralna samica. Po chwili odleciała w swój pierwszy lot.

2018-07-20 11:34:59 Szablak czarny (Sympetrum danae) - teneralna samica.

2019-06-17 09:42:54 Szablak czarny (Sympetrum danae) - juwenilna samica spotkana na jeziorze Rakutowskim.

2018-07-20 11:39:59 Szablak czarny (Sympetrum danae) - juwenilna samica.

2018-07-20 10:21:12 Szablak czarny (Sympetrum danae) - młoda samica.

2018-07-20 11:48:18 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2018-07-23 11:48:15 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2015-08-21 12:06:34 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2015-08-21 12:09:52 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2018-07-21 11:18:04 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2015-08-22 11:16:59 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2015-08-22 11:17:28 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2013-08-20 14:45:08 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2020-08-07 13:45:40 Szablak czarny (Sympetrum danae) -  samica, jedna z wielu spotkana na jeziorze Rakutowskim.

2020-08-07 13:49:16 Szablak czarny (Sympetrum danae) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu.

2014-08-09 08:52:39 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2014-08-09 08:50:14 Szablak czarny (Sympetrum danae) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu.

2019-08-20 13:18:30 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2019-08-20 11:41:48 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2018-09-03 13:26:34 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2021-08-15 10:37:47 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica spotkana na jeziorze Rakutowskim.

2018-07-20 10:08:18 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2018-09-05 11:48:11 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2012-09-14 09:57:00 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2020-09-16 10:46:34 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2012-09-14 09:59:11 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica.

2020-09-21 15:06:01 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica z bardzo zniszczonymi skrzydłami.

2022-10-17 14:28:54 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica pożerająca owada.

Zachowania rozrodcze

2018-07-20 11:43:56 Szablak czarny (Sympetrum danae) - kopulująca para.

2018-07-20 11:41:57 Szablak czarny (Sympetrum danae) - kopulujący tandem.

2018-07-26 12:05:58 Szablak czarny (Sympetrum danae) - kopulujący tandem.

2020-08-12 11:27:44 Szablak czarny (Sympetrum danae) - kopulujący tandem - jezioro Rakutowskie.

2018-07-26 13:30:16 Szablak czarny (Sympetrum danae) - tandem w trakcie kopulacji.

2018-07-26 12:41:11 Szablak czarny (Sympetrum danae) - tandem w trakcie kopulacji.

2018-07-22 12:07:49 Szablak czarny (Sympetrum danae) - kopulujący tandem. Sporadycznie można spotkać samicę z tak przyciemnionymi, zażółconymi skrzydłami.

2018-07-24 11:13:49 Szablak czarny (Sympetrum danae) - kopulujący tandem.

2022-09-05 12:22:43 Szablak czarny (Sympetrum danae) - kopulujący tandem na dystroficznym zbiorniku Okonek.

2019-08-22 12:54:13 Szablak czarny (Sympetrum danae) - kopulujący tandem nad dystroficznym zbiornikiem.

2018-07-29 12:02:21 Szablak czarny (Sympetrum danae) - tandem tuż po kopulacji.

2018-07-20 11:02:34 Szablak czarny (Sympetrum danae) - tandem w trakcie składania jaj.

2018-07-20 11:01:06 Szablak czarny (Sympetrum danae) - tandem w trakcie składania jaj.

2018-07-20 13:32:28 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica samotnie składała jaja zrzucając je na torfowiec błotny (Sphagnum palustre L.).

2018-07-26 13:56:10 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samica w trakcie składania jaj na chwilę przysiadła, aby odpocząć.

2018-07-26 13:57:12 Szablak czarny (Sympetrum danae) - samice podczas składania jaj często przysiadają i odpoczywają, choćby w takich miejscach jak to widoczne na zdjęciu.

2022-08-27 11:33:27 Szablak czarny (Sympetrum danae) - tandem w trakcie składania jaj na torfowisku wysokim na jeziorze Okonek. Pośród Sphagnum z lewej strony na brzegu lustra wody widoczna jest rosiczka pośrednia (Drosera intermedia).