Pałątka zielona - Chalcolestes viridis

Samce

2018-06-16 10:11:09 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - teneralny samiec.

2015-07-24 14:07:24 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - teneralny samiec w towarzystwie teneralnego samca straszki pospolitej (Sympecma fusca) - nad rzeczką Rudą.

2013-07-14 13:23:51 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - juwenilny samiec.

2013-07-14 13:19:16 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - juwenilny samiec.

2013-07-14 13:19:34 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - juwenilny samiec.

2012-08-17 12:31:43 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-08-13 14:36:34 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-08-13 14:53:18 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec. Proszę zwrócić uwagę na miedzianozłote zabarwienie u podstawy każdego segmentu odwłoka. U wszystkich samców pałątek w większym lub mniejszym stopniu w określonym etapie wybarwiania ta cecha występuje.

2014-08-31 14:54:54 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2016-08-23 13:26:23 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2018-09-05 13:28:36 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec spotkany nad bagiennym zbiornikiem.

2014-09-06 14:35:36 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-28 13:10:43 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2015-08-27 13:20:00 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec. Samiec odpoczywa na przetaczniku bobowniczku (Veronica beccabunga L.), co świadczy o przebywaniu nad małą rzeczką Ruda. W tym dniu duża ilość pałątek zielonych przebywała w tym miejscu. Część z nich była w trakcie rozrodu.

2015-08-24 14:56:04 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-28 14:25:14 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec. Tego dnia wiał silny wiatr. Pałątki zielone składały skrzydła tak, aby zminimalizować opór.

2014-09-16 10:55:27 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2017-08-26 13:31:46 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2015-10-08 15:08:17 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2015-09-19 12:23:54 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2012-08-16 12:51:41 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2012-08-16 12:52:01 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - ten sam samiec, co na poprzednim ujęciu w chwili podrywania się do lotu.

2014-08-29 12:56:21 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-06 14:04:07 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-06 14:24:48 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-06 14:39:05 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-16 10:57:07 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-16 13:03:06 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-16 13:10:25 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-16 13:56:34 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-28 11:43:12 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-28 13:37:53 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2014-09-28 11:36:12 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2020-10-25 12:05:47 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2015-10-08 14:40:50 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2015-09-19 12:52:04 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec.

2022-09-05 13:18:51 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec spotkany na dystroficznym zbiorniku Okonek. Było ich wiele w trakcie rozrodu.

Samice

2014-07-13 10:16:26 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) -  juwenilna samica.

2016-07-10 11:42:34 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - juwenilna samica.

2016-07-10 11:45:04 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - juwenilna samica, ta sama co na poprzednim zdjęciu.

2014-07-13 12:43:38 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - juwenilna samica.

2016-08-15 09:02:03 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - juwenilna samica.

2014-08-29 12:26:43 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2014-08-29 11:12:39 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2014-08-29 11:13:21 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2012-08-16 13:26:44 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2012-08-16 13:26:48 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2018-08-12 12:08:06 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2014-09-16 14:07:59 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2015-10-26 13:19:13 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica. Ostatnia przedstawicielka gatunku widziana przez nas w 2015 roku.

2015-10-26 13:20:22 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2015-10-08 15:30:26 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2015-10-08 15:43:50 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

2015-08-22 11:01:35 Pałąka zielona (Chalcolestes viridis) - samica.

Zachowania rozrodcze

2020-09-28 12:53:27 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec z pochwyconą samicą przed kopulacją pobiera spermę wtórnym z pierwotnego narządu rozrodczego.

2020-09-28 12:54:12 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - ten sam tandem, co na poprzednim zdjęciu przed kopulacją.

2014-08-29 12:03:26 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - kopulujący tandem.

2014-08-29 12:23:06 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - kopulujący tandem.

2014-09-16 13:11:07 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - bardzo dojrzałe osobniki podczas kopulacji.

2014-08-29 12:13:19 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - kopulujący tandem.

2014-09-28 12:35:21 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - najpóźniej spotkany w 2014 r. tandem podczas kopulacji.

2017-08-26 12:34:21 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - kopulujący tandem.

2021-08-28 12:47:08 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec z pochwyconą samicą został pochwycony przez samca pałątki pospolitej (Lestes sponsa).

2021-08-22 13:17:23 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec z pochwyconą samicą.

2015-09-19 12:17:17 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - kopulujący tandem.

2018-09-04 13:44:02 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - para w trakcie składania jaj nad bagiennym zbiornikiem chwilkę odpoczywała.

2015-10-05 13:08:02 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - tandem podczas składania jaj.

2017-09-09 13:03:43 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - tandem i towarzyszący im samiec pałątki małej (Lestes virens).

2017-09-09 13:04:26 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - kopulujący tandem.

2020-10-25 11:40:01 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samiec z pochwyconą samicą w trakcie składania jaj - chwila odpoczynku.

2020-10-25 12:01:01 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - tandem usadowił się na poziomej gałązce w celu złożenia jaj.

2020-09-28 12:36:18 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - tandem w trakcie składania jaj. Na gałązce widoczne ślady nakłuć i złożonych w nich jaj.

2020-09-28 12:46:16 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - kopulujący tandem, a obok druga para w trakcie składania jaj.

2020-09-28 13:04:03 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - tandemy,  zwłaszcza samice w trakcie składania jaj często odpoczywają.

2020-09-28 13:04:36 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - tandemy w trakcie składania jaj. Samice w trakcie składania jaj często odpoczywają.

2020-10-25 13:02:05 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - samica przysiadła na starej łodydze pałki.

2020-10-25 13:02:58 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu próbuje składać jaja w wyschniętą łodygę pałki.

2020-10-25 12:01:06 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - podwieszona samica składała jaja.

2020-10-25 12:02:56 Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) - ta sama podwieszona samica, co na poprzednim zdjęciu nadal składała jaja.