Żagnica południowa - Aeshna affinis

Samce

2020-06-30 09:48:11 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - juwenilny samiec.

2017-06-27 11:48:51 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - juwenilny samiec spotkany na jeziorze Rakutowskim.

2018-06-04 08:31:08 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - juwenilny samiec najwcześniej spotkany na jeziorze Rakutowskim.

2018-06-14 14:22:07 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - teneralny samiec spotkany nad małym stawem pod Izbicą Kuj.

2018-06-14 14:23:08 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - ten sam teneralny samiec, co na poprzednim i następnym zdjęciu.

2018-06-14 14:29:54 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - teneralny samiec przed pierwszym lotem.

2017-07-30 07:32:33 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2018-08-16 12:38:06 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2015-08-02 10:35:02 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2015-08-02 10:36:16 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2014-08-09 11:33:26 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec. Ten samiec nie ma przedniego prawego odnóża.

2014-08-09 11:47:05 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2019-08-31 11:53:10 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2019-08-26 11:14:02 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2014-08-09 12:01:03 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec. Za wąskim pasem roślinności, na której siedzi ten samiec jest niewielki zbiornik wody w kształcie rynny usytuowany na podmokłej łące.

2013-08-01 17:01:50 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2013-08-01 17:10:39 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2015-08-02 10:24:56 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2020-08-05 12:19:36 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - terytorialny samiec.

2018-08-04 10:02:55 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - terytorialny samiec.

2017-07-30 08:49:30 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2017-07-30 10:45:30 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec, którego uszkodził inny samiec i odebrał mu samicę.

2016-08-07 11:11:11 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2016-08-07 11:14:12 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2016-08-07 11:30:20 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec.

2020-08-15 11:27:48 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec spotkany na jeziorze Rakutowskim.

2015-08-02 12:12:56 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec z częściowo odgryzionym fragmentem przydatków analnych.

2018-08-12 13:25:32 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - stary samiec najpóźniej spotkany w 2018 r. na jeziorze Rakutowskim.

2022-08-10 12:28:04 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec z kuczmanami na skrzydle spotkany na jeziorze Rakutowskim.

2020-09-14 11:56:31 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec najpóźniej spotkany na jeziorze Rakutowskim.

2020-09-14 13:04:54 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - najpóźniej spotkany samiec na jeziorze Rakutowskim.

Samice

2013-07-18 10:57:57 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samica.

2016-08-07 11:02:23 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samica. Długo nie posiedziała, gdyż znalazł ją samiec i zabrał ze sobą.

2020-08-05 14:15:15 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - gynochromatyczna samica.

2020-08-05 14:19:46 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - ta sama  gynochromatyczna samica, co na poprzednim zdjęciu.

2015-08-02 12:41:31 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samica.

2021-07-24 09:05:35 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - juwenilna samica.

2020-09-07 14:12:36 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samica przerwała składanie jaj i odpoczywała. Po chwili ponowiła czynność składania jaj.

2020-08-05 13:35:39 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - androchromatyczna samica.

2020-09-07 14:14:14 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samica poszukiwała dogodnego miejsca do złożenia jaj.

2020-09-07 14:19:23 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samica.

Wylinki

2018-06-14 13:36:18 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - wylinka. Wszystkie wylinki są znalezione nad małym stawem pod Izbicą Kuj.

2018-06-14 13:36:29 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - wylinka.

2014-08-09 07:32:54 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - wylinka.

2014-08-09 07:33:31 Żagnica południowa (Aeshna affinis)

- wylinka.

2014-08-09 07:53:51 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - wylinka.

Zachowania rozrodcze

2017-07-30 11:10:04 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - tandem. Samiec odebrał samicę innemu samcowi, a samica nie była chętna do kopulacji z tym samcem.

2016-08-07 11:40:33 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - tandem. Jest to 36 minuta od pochwycenia samicy. W tym czasie para nie kopulowała. Samiec starał się nakłonić samicę do kopulacji. Samica nie przejawiała zaangażowania w przedłużenie gatunku.

2016-08-07 11:51:52 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - ten sam tandem, co na poprzednim zdjęciu. Po kolejnych 11 minutach samiec z pochwyconą samicą zmienił miejsce.

2015-08-02 11:41:27 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - tandem, tuż po kopulacji.

2020-08-05 13:05:14 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec z pochwyconą androchromatyczną samicą. Tandem chwilę wcześniej składał jaja. Para przysiadła aby odpocząć i ponownie podjęła przerwaną czynność składania jaj.

2020-08-05 13:17:14 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - ten sam tandem, co na poprzednim zdjęciu.

2020-08-12 14:10:06 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - kopulujący tandem.

2020-08-12 14:08:51 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - kopulujący tandem.

2021-08-07 12:03:58 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - kopulujący tandem.

2021-08-07 12:01:39 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - u tej kopulującej pary widać mocno zlatane skrzydła.

2020-08-05 14:14:57 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samotna samica składa jaja w mokrą glebę na jeziorze Rakutowskim.

2020-09-07 14:22:24 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samica składała jaja w wilgotne podłoże.

2020-08-05 13:26:47 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - samiec z androchromatyczną samicą w trakcie składania jaj.

2015-08-02 12:25:45 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - tandem w trakcie składania jaj.

2015-08-02 12:25:56 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - ten sam tandem, co na zdjęciu poprzednim w trakcie składania jaj.

2015-08-02 11:50:27 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - dwa tandemy podczas składania jaj w tym samym miejscu.

2015-08-02 11:51:34 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - tandem podczas składania jaj.

2015-08-02 12:02:29 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - tandem podczas składania jaj.

2015-08-02 11:54:10 Żagnica południowa (Aeshna affinis) - tandem podczas składania jaj. Proszę zwrócić uwagę na wgnieciony 2 segment odwłoka samicy.