Lecicha mała - Orthetrum coerulescens 

 Gatunek umieszczony na Czerwonej Liście

Samce

2020-06-12 09:10:05 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilny samiec.

2020-06-12 09:12:09 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - ten sam juwenilny samiec, co na poprzednim zdjęciu.

2020-06-12 09:15:10 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - ten sam juwenilny samiec, co na poprzednim zdjęciu.

2012-05-26 16:19:38 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilny samiec.

2012-05-26 17:30:38 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilny samiec.

2012-06-10 12:59:15 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2012-06-10 13:16:42 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2018-07-23 10:46:09 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilny samiec.

2018-07-23 10:51:05 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilny samiec ten sam, co na poprzednim zdjęciu spotkany w Zaborskim Parku Krajobrazowym.

2017-07-18 14:19:47 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec czekający na samicę.

2015-07-18 10:38:35 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2016-06-23 12:10:36 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2012-07-02 16:49:29 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2015-08-01 11:25:52 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2016-07-10 14:32:04 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec czekający na przylot samicy.

2019-07-25 13:23:44 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec z zażółconymi skrzydłami.

2019-07-25 13:35:17 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2015-08-14 13:50:01 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec nad rzeczką Rudą. Ten samiec był najsilniejszy. Wywalczył z dwoma pozostałymi najlepsze miejsce na oczekiwanie na samicę. Tego dnia ta jedyna samica przelatywała nad jego rewirem. Nie przegapił okazji.

2015-07-18 11:05:22 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec - przebywał nad rzeczką i pilnował swojego rewiru w oczekiwaniu na przylot samicy.

2015-07-18 11:17:50 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2015-07-18 11:23:48 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2015-07-18 11:24:34 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2015-07-18 11:30:22 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec w oczekiwaniu na samicę zerka czy nie nadlatuje.

2015-08-01 12:56:13 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2015-08-22 13:44:17 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2015-07-24 15:15:17 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec. Na oku samiec ma dwie ciemne plamy prawdopodobnie pochodzą z mechanicznego uszkodzenia.

2015-07-24 15:49:33 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec na "posterunku" nad rzeczką w oczekiwaniu na samicę.

2016-07-31 10:08:34 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2016-07-10 16:00:48 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2016-07-01 13:10:29 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2018-08-12 12:37:37 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2018-07-07 11:52:55 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2017-07-20 12:31:29 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec. Najdalej na północ spotkane przez nas osobniki tego gatunku - Zaborski Park Krajobrazowy.

2020-08-10 13:05:31 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec nad rzeczką Rudą, który jako jedyny pośród 8 samców miał przyciemnione końcówki skrzydeł.

2016-07-31 09:21:25 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec.

2016-07-31 09:22:12 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - ten sam samiec, co na poprzednim zdjęciu podczas posiłku.

2016-09-01 11:14:00 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec - bardzo późne wystąpienie. Pierwszy osobnik widziany na żwirowni w Dębie Polskim.

2018-07-23 10:55:18 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec w towarzystwie samca Szablaka przepasanego (Sympetrum pedemontanum).

2018-07-21 10:48:06 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec oczekuje pojawienia samicy w towarzystwie kopulującego tandemu Szablaka przepasanego (Sympetrum pedemontanum). Jak widać oba gatunki są przyjazne wobec siebie.

2016-06-23 12:13:38 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samiec w towarzystwie Ważki rudej (Libellula fulva) - samca i tandemu.

Samice

2017-06-02 13:58:45 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilna samica spotkana nad rzeczką Rudą.

2017-06-02 14:06:50 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilna samica.

2012-05-29 09:48:22 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilna samica.

2012-05-29 09:47:07 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilna samica.

2012-06-06 08:40:31 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - juwenilna samica.

2018-07-23 12:41:08 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica spotkana w Zaborskim Parku Krajobrazowym.

2012-07-02 15:41:44 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica.

2012-07-02 15:41:55 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica.

2019-08-20 11:03:49 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica (Zaborski Park Krajobrazowy).

2015-08-14 08:54:23 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - tego dnia nad rzeczką Rudą była to jedyna samica, na którą czekały trzy samce.

2019-07-25 10:52:52 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica.

2015-08-14 14:24:13 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica. Tuż po kopulacji samiec pozostawił samicę odlatując do swojego rewiru. Samica po chwili również odleciała na wierzchołek wysokiej sosny.

2015-08-10 10:23:16 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica.

2015-08-10 10:26:04 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica z niebieskim, woskowym nalotem na odwłoku, podobnie jak ma to miejsce u samców oraz z ciemnymi, żółtobrązowymi skrzydłami.

2020-08-10 13:41:07 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica.

2015-08-10 10:32:04 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica.

2015-08-10 10:33:43 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica.

2015-08-10 10:44:59 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica.

2015-08-10 09:15:06 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - androchromatyczna samica.

2015-08-24 12:33:15 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - samica - ostatnia widziana przez nas w 2015 roku.

Zachowania rozrodcze

2015-08-14 14:04:14 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2015-08-14 14:05:12 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2015-08-14 14:10:45 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - tandem w trakcie kopulacji.

2015-08-14 14:14:46 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2015-08-14 14:14:30 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2015-08-14 14:23:34 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - tandem. Krótko po tym ujęciu samiec pozostawił samicę i odleciał do wcześniej pilnowanego rewiru.

2016-07-02 12:13:39 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2016-07-25 13:39:43 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2016-07-25 13:40:36 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2017-07-20 13:41:28 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem spotkany przez nas w Zaborskim Parku Krajobrazowym.

2019-07-25 10:51:20 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2020-08-10 13:23:16 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2020-08-10 13:24:07 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - dość młoda jeszcze samica kopuluje z dojrzałym samcem.

2020-08-10 13:49:09 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu po 25 minutach kopuluje z innym samcem. Jest to samiec o ciemniejszych końcówkach skrzydeł, który chwilę wcześniej kopulował z dojrzałą samicą.

2020-08-10 13:26:34 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - kopulujący tandem.

2020-08-10 13:37:48 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - po kopulacji ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu składała jaja w gęstej roślinności bardzo często zmieniając miejsce. Żaden samiec nie próbował jej pochwycić.

2020-08-10 13:41:07 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu po wydostaniu się z gęstej roślinności przysiadła i odpoczywała.

2020-08-10 13:46:21 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu. Tuż obok przysiadł inny samiec, który chwilę wcześniej zakończył kopulację z inną samicą. Samica zaczęła wydalać jaja. Po chwili wleciała ponownie w gęstą roślinność, pod osłoną której zaczęła je składać. Trwało to bardzo krótko.

2020-08-10 13:46:49 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu po zakończeniu składania jaj i wydostaniu się powyżej roślin została natychmiast pochwycona przez samca z przyciemnionymi, brązowymi w części końcowej skrzydłami. Był to samiec, który przysiadł obok niej (poprzednie zdjęcie). Tym razem kopulacja trwała bardzo krótko.

2020-08-10 13:47:25 Lecicha mała (Orthetrum coerulescens) - ta sama samica, co na poprzednim zdjęciu natychmiast wleciała w gęstą roślinność i zaczęła składać jaja. Była tak ukryta, że chwilami całkowicie niewidoczna.

2020-08-10 13:33:16 Rzeczka Ruda - miejsce składania jaj przez samice lecichy małej (Orthetrum coerulescens). W pobliżu tego miejsca pary kopulowały.