Zalotka większa - Leucorrhinia pectoralis

Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną

Samce

2019-05-18 13:35:38 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - teneralny samiec.

2019-05-18 13:34:21 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - teneralny samiec.

2019-05-18 13:34:21 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - to samo zdjęcie, co poprzednie w  powiększeniu. Ciekawie przebiega wybarwianie odwłoka. Wzory (kolor żółty) na wierzchniej powierzchni odwłoka - segment 6 i 7 -  są dużo węższe, niż u dorosłego osobnika. Tuż obok jest widoczna wyraźna plamka innego koloru, która z czasem nabierze też żółtego koloru, co jest już widoczne na segmencie 4-5.

2019-05-18 11:51:29 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - teneralny samiec.

2015-05-12 09:22:14 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - juwenilny samiec.

2015-05-12 09:22:25 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - juwenilny samiec.

2018-05-20 14:35:40 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec spotkany na żwirowni Ostrowitko.

2017-05-29 08:55:11 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-05-27 15:16:04 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - młody samiec.

2018-05-27 15:18:25 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - młody samiec, jeszcze w pełni niewybarwiony na odwłoku.

2018-05-20 11:46:00 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - młody samiec spotkany na żwirowni Ostrowitko.

2019-06-07 13:13:20 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-05-29 15:13:40 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2017-05-29 09:03:01 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2019-06-12 11:57:00 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2019-06-11 09:35:45 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2019-06-08 10:04:00 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-05-29 10:08:17 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-05-26 09:53:57 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2019-06-11 09:58:18 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-06-10 09:03:47 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec. Najpóźniej spotkany samiec na żwirowni Ostrowitko.

2018-06-05 14:14:05 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-06-05 15:20:55 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec odpoczywa na piasku podobnie, jak czynią to szablaki wędrowne. Taki widok to rzadkość.

2018-05-31 09:39:21 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec spotkany na żwirowni Ostrowitko.

2018-05-31 11:18:48 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec spotkany na żwirowni Ostrowitko.

2018-05-31 11:27:22 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-05-29 15:53:17 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2022-06-05 09:08:16 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec. W pobliżu Brynicy w obniżeniu terenu jest pięć niewielkich stawów. To tam spotkaliśmy tego samca i jeszcze kilkanaście osobników tego gatunku.

2018-05-26 10:12:00 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-05-26 10:48:28 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2018-05-26 11:13:11 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec odpoczywa na wełniance wąskolistnej.

2018-05-25 10:45:32 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec.

2022-06-19 07:04:31 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec spotkany na jeziorze Rakutowskim.

2022-05-23 11:31:26 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec siedzi na kłoci wiechowatej na jeziorze Rakutowskim.

Samice

2019-05-18 11:58:08 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - teneralna samica prawie 2 metry nad lustrem wody się przeobraziła.

2021-05-20 13:53:30 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - teneralna samica.

2016-05-22 13:50:09 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - juwenilna samica.

2018-06-05 13:53:42 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - młoda samica spotkana na żwirowni Ostrowitko.

2022-05-18 10:18:38 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - młoda samica z mocno zażółconymi skrzydłami u podstawy spotkana na żwirowni Ostrowitko.

2019-06-14 09:10:43 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica.

2019-06-14 08:03:42 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica.

2018-05-27 14:55:21 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica.

2017-06-22 11:51:59 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica. Na prawym skrzydle widoczne dwa kuczmany.

2015-06-17 14:06:56 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica. W tym ujęciu samica zaprezentowała pokładełko.

2015-06-17 14:08:01 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica.

2015-06-17 14:09:08 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - dojrzała, całkowicie wybarwiona samica.

2012-05-29 10:37:48 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica.

2020-06-23 10:30:55 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica, którą dopadły kuczmany widoczne na skrzydłach.

2018-07-22 12:04:49 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - dość stara samica.

2018-07-22 12:21:26 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica.

Zachowania rozrodcze

2019-06-08 12:13:32 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samiec pochwycił kopulującego z samicą samca zalotki białoczelnej (Leucorrhinia albifrons).

2018-05-31 09:44:16 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - tandem w trakcie kopulacji spotkany na żwirowni Ostrowitko.

2018-05-31 11:02:19 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - tandem w trakcie kopulacji spotkany na żwirowni Ostrowitko.

2018-05-27 16:49:54 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kopulujący tandem spotkany nad dystroficznym zbiornikiem.

2022-06-19 08:08:12 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kopulujący tandem na jeziorze Rakutowskim.

2022-06-19 08:06:25 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kopulujący tandem na jeziorze Rakutowskim.

2021-06-04 10:32:47 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kopulujący tandem.

2018-05-27 16:51:38 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kopulujący tandem, ten sam, co na poprzednim zdjęciu.

2018-05-20 14:12:48 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kopulująca para spotkana na żwirowni Ostrowitko.

2017-07-09 14:31:46 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kopulujący tandem spotkany nad dystroficznym zbiornikiem.

2021-06-08 13:06:43 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kopulujący tandem w strefie przybrzeżnej na jeziorze Rakutowskim. Tuż przed kopulacją samica składała jaja. Dostrzegł ją samiec pochwycił, a po kopulacji samica ponowiła składanie jaj.

2018-05-26 10:01:04 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - samica podczas składania jaj nad jeziorem Mętne.