Szklarka zielona - Cordulia aenea

Samce

2013-05-09 07:05:23 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec. To i kolejne 6 zdjęć to ten sam osobnik podczas przeobrażenia.

2013-05-09 07:09:11 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 07:12:23 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 07:23:11 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 07:32:59 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 07:36:23 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 07:36:26 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 06:53:44 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 06:54:59 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2014-04-29 08:19:10 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-08 08:28:13 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 08:21:59 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralny samiec.

2013-05-09 08:27:11 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - juwenilny samiec.

2019-05-01 14:27:08 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - młody samiec.

2019-05-24 12:02:27 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2019-05-24 11:33:57 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2012-06-23 12:13:41 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2012-06-16 09:56:05 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2012-05-07 15:04:18 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2012-05-07 15:14:23 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2012-06-16 09:07:27 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec. W tym ujęciu, dość dobrze jest widoczny aparat gębowy.

2016-05-13 12:47:40 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec patrolujący rewir w oczekiwaniu na pojawienie się samicy.

2015-06-01 12:00:14 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2017-05-28 11:53:02 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2021-06-29 12:59:46 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2021-05-20 13:42:34 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2022-05-18 12:41:43 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2022-05-16 09:01:37 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec.

2016-07-02 12:45:42 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - najpóźniej spotkany przez nas samiec. Tego dnia było bardzo gorąco. Przyleciał i podwiesił się w cieniu.

2016-07-02 12:46:52 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - ten sam  samiec, co na poprzednim zdjęciu.

2019-06-14 09:06:18 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samiec spotkany na torfowisku.

Samice

2020-05-08 10:11:49 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica.

2013-05-08 06:57:23 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica.

2013-05-08 07:36:22 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica.

2013-05-08 07:42:13 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica.

2014-04-22 09:24:09 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica.

2015-05-16 12:17:57 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica w przejściowym ubarwieniu z pięknymi wzorami na odwłoku.

2013-05-08 06:28:03 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica.

2013-05-09 06:30:26 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica.

2013-05-09 08:09:56 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - teneralna samica.

2019-05-01 14:14:06 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - juwenilna samica.

2020-05-08 10:03:43 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - juwenilna samica.

2015-05-08 10:09:23 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samica.

2012-05-07 13:25:52 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samica.

2012-05-07 15:05:30 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samica.

2014-06-13 09:26:28 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - dojrzała samica.

2012-06-06 10:41:27 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samica.

2021-05-31 13:35:04 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samica.

2013-05-19 10:32:14 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samica.

2022-06-11 12:18:28 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - samica spotkana w pobliżu jeziora Strążek. Było ich tam kilkanaście.

Wylinki

2016-05-01 10:15:36 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - wylinka samicy.

2016-05-01 10:15:52 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - wylinka samicy.

2016-05-01 10:14:31 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - wylinka samicy.

Zachowania rozrodcze

2013-05-19 08:13:15 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - kopulujący tandem.

2020-06-02 11:04:08 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - kopulujący tandem.

2012-06-30 08:51:20 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - kopulujący tandem.

2012-06-30 08:53:30 Szklarka zielona (Cordulia aenea)- kopulujący tandem.

2012-06-30 08:53:46 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - tandem. Ten sam tandem, co na dwóch poprzednich ujęciach tuż po kopulacji.

2015-05-22 11:50:33 Szklarka zielona (Cordulia aenea) - kopulujący tandem. W takich miejscach dość często siadają tandemy w trakcie kopulacji.