Łątka dzieweczka - Coenagrion puella

Samce

2021-05-31 09:26:47 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - teneralny samiec w trakcie przeobrażenia.

2021-05-31 09:47:16 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - teneralny samiec w trakcie przeobrażenia po opuszczeniu wylinki.

2021-05-31 09:58:40  Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - teneralny samiec w trakcie przeobrażenia.

2011-05-12 11:16:35 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilny samiec.

2013-05-19 05:40:36 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilny samiec.

2013-06-09 06:48:19 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilny samiec.

2021-05-31 09:55:57 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilny samiec.

2015-05-14 07:38:21 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilny samiec. Brakuje mu obu tylnych odnóży.

2018-05-19 07:40:46 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilny samiec.

2022-05-23 11:55:49 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilny samiec w trakcie wybarwiania się. Odwłok jest już prawie niebieski. Tułów pozostał jeszcze jasnoniebieski.

2013-06-20 05:25:37 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec.

2011-07-24 06:37:52 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec.

2011-07-21 15:44:16 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec.

2012-06-23 06:17:54 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec.

2010-05-30 07:43:20 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec.

2010-07-02 05:13:03 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec.

2012-06-23 06:19:37 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec.

2010-06-23 05:07:57 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) samiec powyżej, Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum) - samiec poniżej.

Samice

2015-05-14 09:00:29 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - teneralna samica.

2015-05-14 09:20:55 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - teneralna samica, 20 minut później.

2015-05-14 10:03:27 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - teneralna samica, minęły kolejne 42 minuty od poprzedniego ujęcia.

2016-05-25 08:48:33 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilna samica.

2020-06-01 09:53:39 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilna, androchromatyczna samica. Na odwłoku pojawia się kolor niebieski.

2011-05-26 08:17:49 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilna samica.

2015-05-08 11:20:38 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilna samica, forma niebieska.

2022-05-18 12:12:16 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - juwenilna, androchromatyczna samica.

2016-06-04 05:42:30 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samica.

2015-07-12 07:55:17 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samica.

2015-06-05 08:26:16 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samica.

2021-06-20 08:30:08 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samica.

2015-05-26 10:39:25 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samica.

2015-07-12 08:19:11 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samica.

2010-06-11 05:25:12 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - pięknie wybarwiona samica - forma niebieska, androchromatyczna.

Zachowania rozrodcze

2018-05-27 14:14:06 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec od 20 sekund próbuje podpiąć samicę Nimfy stawowej (Enallagma cyathigerum).

2018-05-27 14:14:25 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec przez kolejne 19 sekund próbuje podpiąć się do samicy Nimfy stawowej (Enallagma cyathigerum). A tym czasem zbliża się kolejny samiec.

2018-05-27 14:15:05 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec po kolejnych 40 sekundach jest podpięty. Próbował nakłonić samicę Nimfy stawowej (Enallagma cyathigerum) do kopulacji - bez powodzenia. W tym czasie para przemieszczała się wyżej.

2018-05-27 14:15:39 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec przez kolejną minutę miał nadzieję na kopulację z samicą  Nimfy stawowej (Enallagma cyathigerum). Zrezygnowany pozostawił ją.

2018-07-26 13:24:02 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec został pochwycony za przedplecze przez samca Tężnicy małej (Ischnura pumilio).

2018-07-26 13:24:52 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec pochwycony za przedplecze przez samca Tężnicy małej (Ischnura pumilio) zmuszany jest do "zamknięcia serduszka".

2018-07-26 13:26:30 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec pochwycony przez samca Tężnicy małej (Ischnura pumilio) po nieudanych próbach zamknięcia "serduszka" zabrany został w inne miejsce, gdzie ponownie był "zmuszany" do kopulacji.

2010-06-20 13:36:13 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec stara się przeszkodzić kopulującej parze Łątki wczesnej (Coenagrion pulchellum). Prawdopodobnie chce "zdobyć" samicę.

2018-05-19 13:29:31 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samicę z podpiętym odwłokiem partnera - tylko tyle po nim pozostało - próbuje podpiąć samiec Łątki wczesnej (Coenagrion pulchellum). Po chwili zrezygnował.

2018-07-26 12:09:34 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samica została podpięta przez samca Pałątki pospolitej (Lestes sponsa) - para mieszana.

2011-06-12 11:20:24 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - kopulujący tandem.

2018-05-25 13:49:50 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - tandem. Samica androchromatyczna ze wzorami na odwłoku takimi samymi jak są u samca. Segment 8 również jest ubarwiony inaczej niż u większości samic tego gatunku.

2017-07-09 12:16:06 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec przysiadł na samicy, aby podpiąć się i rozpocząć kopulację. Para spotkana na zbiorniku dystroficznym.

2021-06-17 07:21:51 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - samiec z pochwyconą androchromatyczną samicą, u której na segmencie 8 jest odmienny wzór. Występują niebieskie plamki. Czarny wzór na segmencie 2 też jest inny niż u większości samic tego gatunku.

2014-06-16 07:11:56 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - tandem. Tuż przed kopulacją samiec przekłada spermę z pierwotnego do wtórnego narządu płciowego.

2021-06-06 10:44:15 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - kopulujący tandem.

2013-06-11 8:20:01 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - kopulujący tandem.

2012-06-06 10:42:10 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - kopulujący tandem.

2015-06-05 10:34:23 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - kopulujący tandem.

2015-06-01 09:58:33 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - kopulujący tandem.

2011-05-12 11:24:44 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - kopulujący tandem.

2018-05-31 11:02:27 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - tandem podczas składania jaj.

2017-07-09 14:24:54 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - tandem składa jaja w torfowiec na dystroficznym zbiorniku.

2018-05-09 11:22:39 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - para  przysiadła na padniętej samicy ważki płaskobrzuchej (Libellula depressa), a samica składała jaja najprawdopodobniej w roślinę zanurzoną tuż pod ważką płaskobrzuchą.

2017-06-02 14:20:43 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - tandem podczas składania jaj w zanurzeniu.

2017-06-02 14:21:46 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - tandem nadal składał jaj w zanurzeniu.

2016-05-22 12:55:08 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - tandem podczas składania jaj.

2022-06-11 16:01:05 Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) - w miejscu, gdzie tandem składał jaja przysiadła samica husarza władcy (Anax imperator) również w tym samym celu. Samica łątki dzieweczki trochę "ucierpiała" ale samica husarza władcy po chwili odleciała.