Świtezianka błyszcząca - Calopteryx splendens

Samce

2016-05-13 08:20:30 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - teneralny samiec.

2016-05-13 08:21:33 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - teneralny samiec. Oko jest bardzo ciemne, a skrzydła są kremowe.

2016-05-13 08:43:57 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - teneralny samiec. Oko jest jaśniejsze, skrzydła lekko ściemniały. Ciemniejszy jest odwłok i plecy.

2016-05-13 08:59:42 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - teneralny samiec. Oko jest jeszcze jaśniejsze, a na skrzydłach pojawił się kolor niebieski.

2016-05-13 09:13:19 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - teneralny samiec. W tym ujęciu wyraźnie widać niebieskie plamy na skrzydłach. Niebieski kolor pojawił się też na boku tułowia.

2016-05-13 09:30:17 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - teneralny samiec.

2016-05-13 11:53:14 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilny samiec.

2016-05-13 10:24:18 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilny samiec. Oko jeszcze jasnobrązowe, również  podstawa skrzydeł. Tułów i odwłok jeszcze są dużo jaśniejsze, niż u dojrzałego osobnika.

2016-05-19 08:34:26 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2015-07-14 11:16:17 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2015-07-14 11:17:18 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2015-08-14 13:42:36 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2019-07-25 11:01:00 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2018-07-23 13:11:37 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec pożera jętkę, która dopiero się przeobraziła. Był najszybszy z 6 osobników, które wystartowały do wznoszącej się z nad wody jętki.

2017-07-20 10:13:26 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2016-07-10 15:24:24 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec zjadający małego motyla.

2015-07-14 11:22:17 Świtezianka błyszcząca(Calopteryx splendens) - samiec. Ćwiczenia przed pochwyceniem samicy.

2012-06-06 07:59:27 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2012-06-16 06:58:42 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2012-06-06 07:47:30 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2010-06-23 06:52:04 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2012-05-29 06:01:18 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2010-06-23 07:12:25 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samce.

2016-05-25 10:33:11 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec w trakcie lotu.

2016-06-27 12:55:03 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - terytorialny samiec.

2018-07-21 10:19:37 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec przysiadł na samcu trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia). Samiec świtezianki niepokoił samca trzepli, gdyż chciał go przegonić z tego nasłonecznionego miejsca. To mu się udało.

2017-05-22 12:31:33 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec w towarzystwie samicy świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo).

2012-06-10 13:17:22 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) i Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samce. Jak widać bytują obok siebie w wielkiej zgodzie.

Samice

2017-07-20 13:12:45 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilna samica.

2015-07-14 14:13:16 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilna samica.

2016-06-27 13:11:54 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilna samica.

2016-05-25 10:27:28 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilna samica.

2016-06-16 10:59:14 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilna samica po pierwszym swym locie.

2011-06-14 09:49:56 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilna samica.

2015-08-14 08:23:28 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-27 14:43:25 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2016-05-13 09:28:24 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica z bezbarwnymi polami pomiędzy intensywnie zielonymi wszystkimi żyłkami na skrzydłach.

2019-06-09 13:55:47 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica. Z tak zielonymi skrzydłami rzadko można spotkać samicę.

2017-06-19 11:41:36 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-27 14:44:23 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2016-07-31 09:11:19 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-07-14 11:22:52 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica z brązowymi polami pomiędzy zielonymi żyłkami na skrzydłach.

2015-07-14 13:48:31 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica odpoczywająca na jeżogłówce pojedynczej (Sparganium emersum Rehmann).

2015-07-14 11:17:45 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-07-14 11:07:36 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-07-14 10:38:02 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-01 11:23:14 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-22 11:35:54 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-10 11:43:34 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-10 11:34:25 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-21 12:36:22 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - pięknie wybarwiona, stara samica.

2015-08-01 12:38:53 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samice. Świtezianki jak widać to spokojne ważki.

2018-07-21 12:51:29 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - androchromatyczna samica. Biedna była. Samce nie zwracały na nią uwagi.

2015-07-12 13:56:33 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica i Świtezianka dziewica (Calopteryx virgo) - samica. Nad tą rzeczką obie ważki - zarówno samce, jak i samice - występowały zgodnie obok siebie.

Wylinki

2016-05-13 11:49:49 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - wylinka samca.

2016-05-13 11:50:03 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - wylinka samca.

Zachowania rozrodcze

Tandemy mieszane

2017-07-20 10:12:57 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec kopuluje z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo) - para mieszana. Para przysiadła o 10:12:57. Rozpoczęła kopulację o 10:12:57. Rozłączyła się o 10:12:58, a następnie ponowiła kopulację o 10:13:22. Kopulowały do 10:14:35.

2017-07-20 10:12:58 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec kopuluje z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo). Z bliżej mi nieznanego powodu rozłączyły się.

2017-07-20 10:13:33 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec kopuluje z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo). Chwilę później para ponowiła kopulację, co widać na zdjęciu.

2017-07-20 10:14:22 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec ponownie kopuluje z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo). Ten fragment kopulacji trwał 1,5 minuty.

2017-07-20 10:14:35 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec kopuluje z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo). To jest chwila gdy samiec postanowił zakończyć akt przedłużenia gatunku. W tym ujęciu wyraźnie widać, że była to kopulacja z penetracją.

2017-07-20 10:14:37 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo). Po kopulacji samiec nadal trzyma samicę za przedplecze.

2017-07-20 10:14:37 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo). Pod wtórnym narządem płciowym samca widoczny jest prawdopodobnie pakiet nasienia.

2017-07-20 10:14:53 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec i samica świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo). Samiec nadal towarzyszył samicy próbującej składać jaja. Po chwili najpierw odleciał samiec, a tuż po nim samica.

2017-07-18 12:35:18 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec tuż przed kopulacją z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo).

2017-07-18 12:38:15 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec kopuluje z samicą świtezianki dziewicy (Calopteryx virgo) - ta sama para mieszana, co na poprzednim zdjęciu.

2016-07-10 13:33:21 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - kopulujący tandem i przeszkadzający im samiec.

Zaloty

2016-06-27 14:27:21 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec w trakcie wykonywania "tańca godowego" przed samicą. W tym przypadku pływanie na powierzchni wody jest jednym z wielu elementów, jakim samiec stara się zaimponować samicy.

2016-06-05 11:06:31 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec chcąc wywrzeć wrażenie na przelatującej tuż obok samicy "przysiadł" na powierzchni wody i dał się ponieść nurtowi. To dość często widziane przez nas zachowania samców świtezianek.

2016-06-05 11:07:31 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec. Aby zaimponować samicy samiec wygina końcówkę odwłoka do góry. Jest to ujęcie z największym wygięciem. Jest to również sygnał dla pozostałych samców, że z tym samcem lepiej nie zadzierać.

Kopulujące tandemy

2019-07-25 12:00:03 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - kopulujący tandem.

2019-07-25 11:53:19 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - próba "domknięcia serduszka". Samica ponownie "stara się nakłuć" samca pokładełkiem. Rzadko można spotkać tak wyjątkową samicę, o tak brązowych skrzydłach i żyłkach, z tak niewielką ilością koloru zielonego.

2019-07-25 11:53:55 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - nadal ta sama para próbuje "domknąć serduszko". Cała próba rozpoczęcia kopulacji trwała ponad 4 minuty. Zakończyła się niepowodzeniem.

2015-07-12 13:22:48 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - kopulujący tandem.

2015-07-12 13:37:02 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - ten sam kopulujący tandem, co na następnym zdjęciu.

2015-07-12 13:37:04 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - kopulujący tandem.

2015-07-12 13:38:57 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - w tym ujęciu samiec po kopulacji jeszcze trzyma samicę za przedplecze, ale po chwili zwolnił uchwyt, aby samica mogła samotnie złożyć jaja. Samiec był blisko niej i roztaczał nad nią "opiekę" tylko wówczas, gdy składała jaja na jego terytorium.

2016-06-27 13:49:07 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - kopulujący tandem.

Składanie jaj

Z dużym prawdopodobieństwem można określić zachowanie pary w poniższym filmie , jako pewien rodzaj komunikacji pomiędzy samcem a samicą.

2016-05-25 10:24:44 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - ten samiec bez "gry wstępnej" przysiadł na samicy, aby się podpiąć. Takie przypadki również można obserwować u tego gatunku.

2016-05-25 10:24:45 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec wyginając odwłok dążył do podpięcia samicy. Jeżeli samica nie zaakceptowałaby samca, w tym momencie mogła strzepnąć samca z siebie przez uruchomienie skrzydeł i szybkie nimi poruszanie. Samiec nie miałby szans i musiałby odlecieć.

2016-05-25 10:24:51 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec był jednak zaakceptowany i skutecznie podpiął samicę.

2016-05-25 10:32:39 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - kopulacja trwała około 6 minut. Po kopulacji  samiec nakłaniał samicę do rozpoczęcia składania jaj w wybranym przez niego miejscu.

2016-05-25 10:32:44 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica prawie natychmiast podleciała w miejsce gdzie przed chwilą był samiec i zaczęła składać jaja.

2016-05-25 10:32:49 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - po kilku sekundach samica wzleciała, aby szukać nowego miejsca do składania jaj. Samiec w swej charakterystycznej postawie natychmiast przysiadł w miejscu, gdzie była samica.

2016-05-25 10:32:50 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samcowi udało się nakłonić samicę do dalszego składania jaj w wybranym przez niego miejscu.

2016-05-25 10:33:11 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica zaniechała składania jaj i ponownie odleciała szukać dogodniejszego dla niej miejsca. Samiec podążył za nią.

2016-05-25 10:33:17 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec ponownie przysiadł wskazując samicy miejsce gdzie może składać jaja.

2016-05-25 10:33:19 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samcowi ponownie udało się nakłonić samicę do składania jaj w wybranym przez niego miejscu. Po tym ujęciu samica dość długo przebywała w tym miejscu, zajęta czynnością przedłużenia gatunku.

2015-08-24 14:26:08 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - tandem. Samica odnóżami podtrzymuje odwłok i tym samym naprowadza swoje narządy rozrodcze na wtórny aparat kopulacyjny samca. Kolejne 14 zdjęć, to ta sama para.

2015-08-24 14:26:10 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - po 2 sekundach od poprzedniego ujęcia samica nadal próbuje zbliżyć swoje narządy rozrodcze do narządów samca. Po tej próbie doszło do kopulacji.

2015-08-24 14:29:51 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - po kopulacji samica przysiadła na roślinie wystającej z wody i zaczęła składać jaja. Tymczasem samiec nie odstępował jej, a to siedząc w niewielkiej odległości od niej, a to latając nad nią. Pilnował swojej wybranki, aby nie porwał jej inny samiec. Postępując w ten sposób zapewnił przekazanie własnych genów następnemu pokoleniu.

2015-08-24 14:31:32 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - podczas składania jaj przez samicę, samiec latał wokół niej w niedużej odległości.

2015-08-24 14:35:52 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica składając jaja w roślinę, która wcześniej unosiła się na powierzchni wody wraz z nią zaczęła się zanurzać. Jak widać nad powierzchnię wody wystawała niewielka część tułowia i skrzydeł. Samica nie miała już możliwości oddychania.

2015-08-24 14:36:00 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica składała jaja. Nad powierzchnię wody wystawały końcówki skrzydeł. Samiec nadal był w pobliżu.

2015-08-24 14:36:52 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica nadal składała jaja. Była całkowicie zanurzona. Pęcherzyki powietrza znajdujące się pomiędzy skrzydłami spowodowały, że skrzydła wyglądają inaczej niż zwykle.

2015-08-24 14:38:08 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica będąc pod powierzchnią wody końcówką odwłoka poszukuje na dnie miejsc, w które złoży jaja.

2015-08-24 14:39:54 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - po przeszło 4 minutach przebywania pod wodą, samica wypłynęła na powierzchnię wody jak balonik. Przyjęła charakterystyczną pozycję. Tylne skrzydła szeroko rozstawione, przednie złożone wzdłuż odwłoka oraz odnóża również szeroko rozstawione. Niektóre samice z tej pozycji potrafią się wznieść w powietrze. Ta samica postąpiła inaczej. Czyżby była bardzo wyczerpana? Należy również pamiętać, że nadal nie oddycha powietrzem.

2015-08-24 14:39:56 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - w tym ujęciu widać, w jaki sposób samica utrzymuje się na powierzchni wody pomimo porywającego ją nurtu. Nadal unosi się na powierzchni wody i nie oddycha.

2015-08-24 14:39:59 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica wykorzystując sprzyjający podmuch wiatru "podpłynęła" do roślin.

2015-08-24 14:40:00 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica rozpoczęła pieszą wspinaczkę po roślinie - wychodziła z wody.

2015-08-24 14:40:06 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - kolejne ujęcie wspinającej się "pieszo" samicy. Prawdopodobnie już nie składa jaj, a jedynie wspiera się odwłokiem.

2015-08-24 14:40:28 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica "wchodzi" coraz wyżej, ale nadal podpiera się odwłokiem. Po raz pierwszy całkowicie złożyła skrzydła, choć jest na nich sporo kropel wody.

2015-08-24 14:41:04 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica poprzez szybkie ruchy skrzydłami osuszyła je i po chwili odleciała na pobliski krzew gdzie dogrzewała się w słońcu. Żaden z przebywających w pobliżu samców jej nie niepokoił.

Samiec plus dwie samice (całość to film i zdjęcia poniżej)

Gdy pojawiła się druga samica na jego terytorium, stracił zainteresowanie samicą składającą jaja i zajął się drugą bez zabiegania o nią. Są to dość częste przypadki, gdy na terytorium jednego samca dwie lub więcej samic składa jaja.

2016-07-24 10:35:26 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec pilnując swego terytorium i pierwszej samicy składającej jaja nie omieszkał skorzystać z okazji zapłodnienia kolejnej samicy, która przyleciała (pojawiła się w 4:21,4 minucie filmu) do jego rewiru. Próbowała składać jaja, kilkukrotnie zmieniając miejsce. Samiec natychmiast podleciał i bez zalotów podpiął samicę.

2016-07-24 10:35:28 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - pierwsza (wcześniejsza) partnerka tego samego samca samotnie składała jaja, a samiec jest już zaangażowany w rozród z drugą samicą.

2016-07-24 10:35:59 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec z podpiętą drugą samicą przeleciał w dogodne miejsce i przekładał spermę z pierwotnego do wtórnego narządu płciowego z dala od poprzedniej partnerki, która zajęta była składaniem jaj.

2016-07-24 11:00:28 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - tandem w "serduszku" powrócił w miejsce, gdzie samiec pochwycił tą samicę i po chwili uwolniona rozpoczęła składanie jaj.

2016-07-24 11:12:17 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - gdy samica próbowała zmienić miejsce, samiec przyjął charakterystyczną postawę: uniesiona końcówka odwłoka. Okazywał pozostałym samcom ale też samicom, że to jego rewir rozrodu, a te dwie samice (druga po kopulacji właśnie odlatuje) "należą" do niego.

2016-07-24 11:12:57 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - obie samice po kopulacji z tym samym samcem zgodnie składały jaja. Obie składały jaja w całkowitym zanurzeniu, o czym świadczą jasne, spłowiałe skrzydła.