Łunica czerwona - Pyrrhosoma nymphula

Samce

2014-04-22 12:37:44 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - juwenilny samiec.

2015-05-02 12:40:38 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - juwenilny samiec.

2015-05-02 12:47:31 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

2015-05-02 11:07:36 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - juwenilny samiec o pięknie mieniących się skrzydłach w kolorach tęczy.

2019-05-05 12:59:34 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

2015-05-02 13:05:45 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

2015-05-02 13:08:48 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

2015-05-08 11:42:16 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - juwenilny samiec.

2014-04-29 10:36:17 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec. Pomimo źle ukształtowanego jednego skrzydła, całkiem sprawnie latał.

2014-04-29 12:04:09 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

2015-05-30 10:29:54 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

2015-05-24 12:50:18 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

2015-05-16 14:18:40 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec podczas posiłku.

2017-05-22 13:59:59 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec konsumuje motyla.

2019-06-12 12:42:14 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec nad lobeliowym jeziorem Moczadło.

2012-06-10 13:17:22 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) i Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samce. Jak widać bytują obok siebie w wielkiej zgodzie.

2012-06-06 11:32:10 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

2012-06-06 11:34:21 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec.

Samice

2014-04-22 12:10:50 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - juwenilna samica. Odwłok dopiero zaczyna nabierać koloru czerwonego. Pterostigmy są jasne, jeszcze nie wybarwione.

2019-04-26 11:58:34 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - juwenilna samica.

2014-04-22 09:43:27 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica f. fulvipes.

2014-04-22 09:44:17 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica f. fulvipes.

2015-05-02 12:41:33 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2015-05-02 13:11:39 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2015-05-02 13:14:33 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2014-04-29 10:55:53 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2010-05-09 14:58:43 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2010-05-09 15:15:07 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2010-05-09 15:16:56 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2012-06-06 11:38:07 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2015-05-26 11:09:22 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - dojrzała, w trakcie rozrodu samica.

2015-05-08 11:37:17 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica.

2016-05-20 13:00:34 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica przerwała składanie jaj i odpoczywa nad wodą.

2019-06-12 10:24:25 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samica f. fulvipes odpoczywa na wełniance rosnącej na lobeliowym jeziorze.

Zachowania rozrodcze

2015-05-16 11:39:36 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - tandem. W tym przypadku samica nie była skłonna do kopulacji.

2019-06-07 13:57:52 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec z pochwyconą samicą f. fulvipes po kopulacji przed składaniem jaj.

2018-05-25 13:06:43 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - tandem już po kopulacji i składaniu jaj nad dystroficznym zbiornikiem chwilę odpoczywał.

2015-05-11 13:35:50 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - tandem. Niedojrzała do rozrodu samica robiła wszystko, tylko nie podjęła udanej próby przedłużenia gatunku.

2015-05-14 12:53:23 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - tandem i samiec, który przysiadł na samicy. Gryząc odwłok rywala próbuje zmusić go do opuszczenia samicy. Jest to zachowanie podobne do tego, jakie obserwowałem wśród żagnicy południowej.

2018-05-27 14:10:33 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - kopulujący tandem  jeden z wielu, które przystąpiły do rozrodu nad lobeliowym jeziorem Moczadło.

2018-05-25 11:22:08 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - tandem w trakcie kopulacji, a tuż po niej samica wraz ze samcem składała jaja na dystroficznym zbiorniku, tym samym, nad którym występuje  iglica mała (Nehalennia speciosa).

2016-05-19 11:36:22 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - kopulujący tandem.

2016-05-13 12:22:28 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - kopulujący tandem.

2015-05-19 10:19:49 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - kopulujący tandem.

2015-05-16 13:22:34 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - kopulujący tandem.

2015-05-16 13:11:12 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - tandem w trakcie składania jaj.

2015-05-16 13:29:31 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - pary składają jaja.

2015-05-16 12:44:26 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - tandem składający jaja.

2019-06-07 14:00:21 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samiec z samicą f. fulvipes w trakcie składania jaj.

2019-06-07 14:08:17 Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - tandem w trakcie składania jaj.