Zalotka białoczelna - Leucorrhinia albifrons

Gatunek objęty jest w Polsce ochroną prawną

Samce

2017-06-02 10:54:13 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - juwenilny samiec.

2015-05-22 11:54:06 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - juwenilny samiec.

2014-07-06 09:55:52 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - juwenilny samiec.

2017-07-07 10:12:54 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec.

2015-07-01 10:38:51 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec. Nad nową żwirownią w Dębie Polskim spotkaliśmy tylko jednego samca tego gatunku. Prawdopodobnie jest to osobnik zaleciały.

2014-07-06 09:59:38 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec.

2014-07-06 08:59:30 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec.

2014-07-18 11:29:12 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec. W tym ujęciu widać jak pięknie jest ubarwiony.

2014-07-13 09:14:59 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec.

2014-07-15 17:00:38 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec.

2017-07-07 11:54:50 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec nad jeziorem lobeliowym Moczadło.

2017-07-07 11:57:15 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec, a poniżej tuż po przeobrażeniu nimfa stawowa. Tego dnia przeobrażały się jeszcze zalotki białoczelne, ważki czteroplame, tężnice wytworne i szablak późny.

2017-07-07 12:15:35 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec pośród lobelii.

2014-07-06 09:27:05 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec.

2017-06-29 10:43:53 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec.

2017-06-22 12:52:35 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec pożera samca tężnicy wytwornej (Ischnura elegans).

2016-07-16 13:34:58 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec.

2012-07-02 17:38:55 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec. W tym ujęciu widać cienki jak "zapałka" odwłok.

2019-08-19 10:51:44 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - najpóźniej spotkany samiec nad dystroficznym zbiornikiem w Zaborskim PK.

Samice

2015-06-13 08:11:17  Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica. Larwa tuż przed przeobrażeniem.

2015-06-13 08:15:24 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia. Po 4 minutach od usadowienia się rozpoczął się ostatni etap zerwania ze środowiskiem wodnym, w którym larwa dotychczas przebywała.

2015-06-13 08:19:15 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia 3 minuty 51 sekund od poprzedniego ujęcia.

2015-06-13 08:19:54 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 39 sekundach.

2015-06-13 08:22:31 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 2 minutach i 37 sekundach.

2015-06-13 08:37:49 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 15 minutach i 18 sekundach.

2015-06-13 08:52:08 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 14 minutach i 19 sekundach.

2015-06-13 08:52:19 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 11 sekundach.

2015-06-13 08:58:00 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 5 minutach i 41 sekundach.

2015-06-13 09:07:50 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 9 minutach i 50 sekundach.

2015-06-13 09:52:25 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 44 minutach i 35 sekundach. Piękne wzory na odwłoku w krótkim czasie zniknęły.

2015-06-13 10:07:51 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica podczas przeobrażenia po kolejnych 15 minutach i 26 sekundach. Od chwili wyjścia larwy z wody do odlotu minęło prawie 2 godziny.

2017-07-19 12:29:30 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - teneralna samica. Jezioro lobeliowe Moczadło.

2018-05-27 16:05:23 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - teneralna samica. Dystroficzny zbiornik w pobliżu lobeliowego jeziora.

2017-06-20 10:50:32 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - teneralna samica. Chociaż jest wybarwiona już jak juwenilna, coś powodowało tą samicą do pozostania w miejscu przeobrażenia. Jezioro Lubiechowskie.

2016-05-23 12:54:43 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - juwenilna samica.

2016-05-23 12:55:20 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - juwenilna samica.

2015-05-22 09:04:00 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - juwenilna samica.

2015-05-22 10:34:48 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - juwenilna samica.

2014-07-06 10:04:32 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2017-07-09 10:04:01 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2017-07-07 11:03:52 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica z wyjątkowo zaciemnionymi, zażółconymi skrzydłami spotkana nad dystroficznym zbiornikiem.

2014-07-27 06:40:31 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2014-07-27 06:41:03 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2014-07-27 07:27:44 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2014-07-15 15:58:28 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2014-07-06 09:25:12 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2014-08-04 08:47:52 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2014-07-06 09:41:11 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2018-07-29 08:29:16 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2022-06-11 08:45:59 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica spotkana na zbiorniku dystroficznym Okonek.

2017-07-09 13:42:21 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2016-07-25 11:49:49 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2016-07-10 12:54:05 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2015-07-18 08:38:41 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica nad rzeczką Ruda.

2014-07-06 09:24:15 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2018-07-25 09:24:50 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica.

2017-07-07 12:27:38 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - młoda samica przysiadła i odpoczywa na lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna).

2014-08-10 11:16:39 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samica. Najpóźniej spotkana w 2014 r. przez nas samica zalotki białoczelnej.

Zachowania rozrodcze

2019-06-08 12:13:32 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec z kopulującego tandemu został pochwycony przez samca zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis).

2019-06-12 09:55:20 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - samiec pochwycił samca, a ten już wcześniej pochwycił samicę.

2019-08-19 14:28:19 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - najpóźniej spotkany nad dystroficznym zbiornikiem kopulujący tandem. Było ich tam ponad 20 osobników.

2014-07-06 09:58:25 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - kopulujący tandem.

2014-07-06 09:21:40 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - kopulujący tandem.

2014-08-04 10:48:14 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - kopulujący tandem.

2014-08-04 12:00:32 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - kopulujący tandem. W tym dniu dużo par kopulowało. Najpóźniej przez nas obserwowany tak liczny rozród tej zalotki.

2018-05-25 11:28:59 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) -  kopulujący tandem. A jednak możliwa była kopulacja z tak dużą ilością wodopójki.

2018-05-25 13:28:35 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - kopulujący tandem.

2017-07-19 14:38:50 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - kopulujący tandem.

2012-07-02 17:49:08 Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) - kopulujący tandem.